Prečo banán po tréningu? Lebo, banán je rýchly sacharid z biologického hľadiska. Príklad: Keď začneš hádzať kamene do opíc, jediné ako sa vedia opice brániť je to, že začnú hádzať banány naspäť. Keby opice zliezli zo stromu a zdvihli by kamene, čo znamená záťaž (lebo telo k tomu potrebuje využiť cukor) a potom by hádzali kamene a jedli potom banány neboli by obézne. Keď zostanú na strome sedieť a banány len konzumujú, vyzerajú a zostanú len ako opice. Preto banán ješ pre potrebu po tréningu a nie pred tréningom. Pointa o banáne.